Tham LuËn

Home
Early Computer Security Papers, Part I

Nhiều bài viết về an ninh web được trích dẫn từ nhiều nguồn, trong đó bao hàm cả Biên Bản từ Hội Nghị An Ninh Thông Tin Quốc Gia 1997.  Để thuận tiện cho việc tra cứu của bạn, chúng tôi sắp xếp những bài viết này trong nhiều mục, phong phú về chủ đề.  Site này của chúng tôi hiện nay c̣n đang được bổ sung và hoàn thiện, do vậy nhiều bài viết mới sẽ được đăng thêm khi có thể.

Hăy nhấn vào thư mục bạn cần để download bài viết.

Chú ư:  Các bài viết này do lí do bản quyền nên chúng tôi không dịch ra tiếng Việt.  Các thư mục cũng được giữ nguyên tiếng Anh.

 

Internet
Electronic Commerce
R & D
Policy/Administration/Management
Professional Development
Assurance/Criteria/Testing
Information Infrastructure
History of Computer Security Project
Commercial Product Evaluations