B¶o VÖ Tù §éng

Home
Up
B¶o VÖ Tù §éng

CyberProtect - Bảo vệ tự động là một bài tập nhảy cảm của mạng điều hành.  Nếu bạn là nhà quản lí mới của hệ thống mạng, chịu trách nhiệm về phương án kế hoạch, tìm kiếm và bảo vệ tất cả những nguyên tố trong network của bạn 

Bài tập này  chạy ở 8 vị trí và một loạt tấn công sẽ được thử nghiệm, và bạn trong vai trò là nhà quản lí mạng sẽ được đánh giá trên cơ sở cấp bậc bảo vệ mà bạn đưa ra.

Bạn sẽ bắt đầu với một mạng network hoàn toàn không được bảo vệ.  Bạn sẽ được cung cấp với một ngân quỹ cố định và bạn sẽ phải đưa ra những công cụ phù hợp để bảo vệ an toàn cho hệ thống network của bạn.  

Sau khi các công cụ được nạp vào máy, hệ thống của bạn sẽ được thử nghiệm dưới hàng loạt tấn công từ những yếu tố trong lẫn ngoài, và những báo cáo về thi hành biểu diễn an ninh mạng của bạn sẽ hiển thị. 


Bạn sẽ nhận được một bản báo cáo chung cuối cùng về công cụ và phương pháp bạn đã chọn để bảo vệ mạng network.  Có rất nhiều loại tấn công có thể chọn đưa vào thử nghiệm liên tiếp để những nhà quản lí mạng sử dụng và học hỏi trước khi bị trở thành nạn nhân của những tấn công thật xảy ra với network của chính họ.

Xem hướng dẫn cho quá trình thử nghiệm ảnh hưởng tác động qua lại của CyberProtect click vào đây.
CHÚ Ý!  Đây là 20 MB phim nhanh.  Xin đừng chạy bằng liên kết chậm.